SLUŽBY, SERVIS A TECHNIKA PRO VAŠI KANCELÁŘ

Příběh Elvira

Příběh Elvira „Zásah servisem"

Společnost Elvira byla založena na jaře 1991. Hlavní činností byl vývoj software a dodávky počítačů a sítí. Později přibyl sortiment kopírovací techniky a telekomunikačních zařízení. Tím se stalo spektrum nabídky kancelářské techniky kompletní. 

Záměrem bylo a je, aby prodej veškeré techniky byl vždy zajištěn společně s vlastním servisem. Jedině tak je možné ovlivnit nejen dlouhodobou kvalitu produktů, ale i kvalitu doprovodných služeb. Servisní služby jsou nedílnou součástí každého námi dodaného kancelářského zařízení. Orientace na tuto nejvýznamnější přidanou hodnotu je klíčová. 

Naše současné služby a produkty odebírá téměř tisíc aktivně nakupujících zákazníků. Od dob počátků, tedy běžného prodeje a leasingu, zahrnuje náš finanční soubor služeb pronájem kancelářské techniky, splátkový prodej a další servisní smlouvy. 

Patříme mezi významné dodavatele kopírovacích strojů Develop a dosahujeme dobrých výsledků v prodeji multilicenčních smluv Microsoft a v projektech sítí a serverů Hewllett Packard. Vedle kancelářské techniky a IT jsme zahájili významné aktivity v 3D tisku a činností s tím spojených. 

Naše motto „Zásah servisem" reprezentuje klíčovou komoditu a tou jsou služby. 

Každoročně přispíváme na provoz formou sponzoringu Svazu tělesně postižených a Svazu hluchoněmých a nedoslýchavých a na provoz Dětského domova RADOST v Dolních Měcholupech, ul. Čs. Tankistů 277. 

Chceme být pro své stávající a nové zákazníky spolehlivým partnerem s perfektním servisním zázemím. 

Elvira v datech

1991 Založení společnosti, první kancelářské prostory na Praze 4 - Libuši, zahájení prodeje počítačů a kancelářského software WordPerfect Corporation.
1992 Zahájení spolupráce se zastoupením DEVELOP, první prodaný kopírovací stroj Develop D100.
1993 Nové větší prostory na Praze 2 - Vinohrady.
1994 Zahájení pronajímání kopírovacích strojů, první pronajatý stroj Develop D3250.
1995 Zahájení prodeje telefonních pobočkových ústředen.
1998 První prodaný digitální kopírovací stroj Develop D3000iD a první digitální barevný kopírovací stroj Develop DFC100.
1999 Zahájení prodeje barevných laserových tiskáren QMS, zahájení prodeje na splátky.
2001 Nadpoloviční podíl digitálních kopírek v prodeji, výročí 10 let založení společnosti.
2002 Výročí 10 let spolupráce s DEVELOP, nové větší prostory na Praze 4 - Nusle.
2003 Zahájení provozu www stránek.
2005 Získání kvalifikace Microsoft Small Business Specialist.
2006 Nadpoloviční podíl barevných strojů v celkovém prodeji. Microsoft Certified Partner a CITRIX Silver Partner.
2007 Výročí 15 let spolupráce s DEVELOP. Microsoft GOLD Certified Partner a obhájení CITRIX Silver Partner.
2008 Ocenění DEVELOP partner s nejvyšším dosaženým obratem. Obhájení CITRIX Silver Partner a Microsoft GOLD Certified Partner Produkční instalace virtualizačních řešení na platformě XenServer.
2009 Ocenění DEVELOP partner s nejvyšším dosaženým obratem a partner s nejvyšším počtem prodaných barevných strojů. Obhájení Certifikace iDOC - úspěšné realizace analýz a tiskových auditů, plný provoz vzdáleného dohledu jako standardní součást dodávky Develop. Virtualizace Serverů jako standard pro stávající i nové zákazníky Obhájení CITRIX Silver Partner a Microsoft GOLD Certified Partner.
2010 Ocenění DEVELOP partner s nejvyšším dosaženým obratem a partner s nejvyšším počtem prodaných barevných strojů.
2011 Výročí 20 let založení společnosti, Obhájení Certifikací: DEVELOP EXPERT Partner, Microsoft Gold Partner, Citrix Silver Partner.
2012 Nejlepší prodejce produkčních strojů DEVELOP, výročí 20 let prodeje DEVELOP, získání statutu Hewlett Packard VAR, Obhájení Certifikací: DEVELOP EXPERT Partner, Microsoft Gold Partner, Citrix Silver Partner.
2013 Nejlepší prodejce DEVELOP, Obhájení Certifikací: DEVELOP EXPERT Partner, Microsoft Gold Partner, Citrix Silver Partner, Hewlett Packard VAR.
2014 Obhájení Certifikací: DEVELOP EXPERT Partner, Microsoft Gold Partner, Citrix Silver Partner, Hewlett Packard VAR.