SLUŽBY, SERVIS A TECHNIKA PRO VAŠI KANCELÁŘ

Servis multifunkčních zařízení

Každé multifunkční zařízení vyžaduje čas od času pravidelnou údržbu. Podceněním této skutečnosti, může dojít k poklesu kvality tisku, nebo zkrácení jeho životnosti a v extrémním případě až k poškození daného zařízení. Zkušenosti říkají, že každá závada se objeví vždy v tu nejméně vhodnou chvíli. Navíc zašedlé, špinavé nebo naopak světlé, pruhované či jinak nečitelné kopie nejsou dobrou vizitkou. Při tom stačí dodržovat pravidelné cykly údržby a používat vhodné spotřební materiály. Také včasná konzultace o příčinách závad s kvalifikovaným servisním technikem může uspořit podstatné investice.

Abychom předešli poruchám techniky (nebo je odstranili), máme tým pečlivě vyškolených techniků, kteří jsou připraveni přijet na konkrétní místo a závadu odstranit. Servisní službu můžeme také poskytnout přímo na naší adrese. Každý servisní zásah je ukončen předáním servisního listu - předávacího protokolu, kde je uvedena diagnostika, seznam výkonů, náhradních dílů a cena. 

Pravidelná údržba

Údržba se provádí v pravidelných cyklech v závislosti na typu zařízení, jeho vytížení a prostředí ve kterém je umístěno. Pokud je zařízení vytíženo jen minimálně, je dobré provádět pravidelnou údržbu jednou ročně.

Její náplní je čištění všech částí kopírovacího stroje - podávání papíru, fixační jednotky, obrazová jednotka, přenosová část a optická část. Ze stroje je vysán prach usazený běžným provozem. Všechny transportní a podávací gumová kola jsou ošetřena speciálním přípravkem od prachu z papíru. Zkontrolují se opotřebitelné náhradní díly a stroj se optimálně seřídí podle specifik provozu a požadavků zákazníka - tak aby kopie byly co nejlepší. Pokud technik diagnostikuje vadnou součástku, konzultuje se zákazníkem podle naléhavosti její výměnu.

Běžný servis

Běžný servis odstraňuje nebo předchází závadám, které jsou způsobeny opotřebováním náhradních dílů s určenou dobou životnosti. Tyto díly technici mají běžně k dispozici a opravu provedou ihned na místě. Součástí tohoto zásahu je také celková kontrola a seřízení stroje.

Opravy zařízení

Toto jsou servisní zásahy vyvolané závadou, jejíž příčina není způsobena běžným opotřebením stroje. Technik se automaticky dostaví s náhradními díly, které mohou být potenciální příčinou poruchy. Pokud je zdrojem jiný díl, pokusí se technik hned na místě dát stroj alespoň do částečného nebo dočasného provozu s tím, že v nejkratší době zajistí nový díl pro finální opravu. Většinu takovýchto dílů máme k dispozici ve svém skladu. Neobvyklé díly jsme schopni zajistit převážně do dvou pracovních dnů.

Servis multifunkčních zařízení