SLUŽBY, SERVIS A TECHNIKA PRO VAŠI KANCELÁŘ

Servis tiskáren

Tiskárny (laserové, inkoustové, jehličkové) se běžným používáním vlivem prachu z papíru a vzdušného prachu znečišťují. Tato obecná vlastnost se řeší pravidelnou údržbou. Cyklus je v závislosti na typu, výkonu a frekvenci použití od 6-ti měsíců do 2 let. Tak se zajistí dlouhodobá životnost zařízení a kvalita výtisků. V neposlední řadě se předejde možným vážnějším závadám. Vše co tiskárna vytiskne, je vizitkou kanceláře. Nekvalitní výtisky a problémy s podáním papíru nepůsobí dobrým dojmem a mohou velmi obtěžovat a zdržovat obsluhu.

Abychom předešli poruchám techniky (nebo je odstranili), máme tým pečlivě vyškolených techniků, kteří jsou připraveni přijet na konkrétní místo a pomoci. Servisní službu můžeme také poskytnout přímo na naší adrese (kontakt) a pomoci. Každý servisní zásah je ukončen předáním servisního listu - předávacího protokolu, kde je uvedena diagnostika, seznam výkonů, náhradních dílů a cena.

Pravidelná údržba

Údržba zahrnuje čištění všech částí zařízení. To jsou podávání, fixační jednotka, obrazová jednotka, přenosová část, laserová část. Vysátím je odstraněn prach uvnitř zařízení. Všechny transportní a podávací gumová kola jsou očištěna speciálním přípravkem od prachu z papíru. Zkontrolují se opotřebitelné náhradní díly a stroj se seřídí. Jeho funkce jsou optimálně nastaveny vzhledem k potřebám zákazníka - tak aby výtisky byly co nejlepší. Pokud některý z dílů vykazuje závadu, technik podle vážnosti doporučí řešení.

Běžný servis

Běžným servisem se odstraňují závady, které jsou způsobeny opotřebováním náhradních dílů s určením doby životnosti. Tyto díly mají technici běžně k dispozici a opravu mohou provést ihned na místě. Součástí služby je celková kontrola a seřízení stroje. Pokud je závada způsobena dílem, jehož výměnu může provést zákazník sám (výměna obrazové jednotky - cartridge apod.) může technik telefonicky zákazníka vést krok po kroku. V takovém případě není nutné provádět nějaký odborný hrazený zásah.

Opravy zařízení

Jsou servisní zásahy vyvolané závadou, jejíž příčina není způsobena běžným opotřebením stroje. Technik se automaticky dostaví s náhradními díly, které mohou býti příčinou poruchy. Pokud je zdrojem poruchy jiný díl, pokusí se technik hned na místě uvést stroj alespoň do částečného nebo dočasného provozu. Následně v co nejkratší době zajistí nový díl pro provedení finální opravy. Většinu takovýchto dílů máme k dispozici ve svém skladu. Neobvyklé díly zajistíme převážně do dvou pracovních dnů. U dílenské opravy, kdy zákazník přiveze tiskárnu do servisního střediska (kontakt) je průběh obdobný.

Servis tiskáren